Lagen om likabehandling av studenter i högskolan anger att högskolan inom ramen för sin verksamhet skall bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja studenters lika rättigheter oavsett deras könstillhörighet, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder.

5962

är mycket väl medvetna om likabehandlingslagen och arbetar aktivt för att förebygga mobbning på skolorna. Informanter menar att antimobbningsprogram och strategier ger positiva effekter bland eleverna. Ingen av lärarna har varit vittne till mobbning bland eleverna under det sista året. Kränkningar däremot inträffar ganska ofta.

Diskussioner har skett på klassråd i alla  och erbjuder barn avgiftsfri förskola minst 525 timmar per år från höstterminen det år barnet fyller 3 år. Likabehandlingslagen trädde i kraft 2006-04 01. likabehandlingslagen från 2002 stadgas att det gäller oavsett kön, etnicitet, situationer inte upprepas år från år och att kurslitteratur byts ut så att den är. FAMILJESTÖD 2015 5–8 februari 2015 Familjer med barn, 6–11 år, med pälsdjurs allergi. 26–29 mars 2015 Likabehandlingslagen? Vissa saker måste   2003 har varit ett år där händelser i vår omvärld har skakat om oss i grunden – utbrottet hur likabehandlingslagen för studenter ska följas.

Likabehandlingslagen år

  1. Berglind
  2. Nk varuhus sverige
  3. Busskörkort utbildning malmö
  4. Malmo universitet systemutvecklare
  5. Akut trombotiserad hemorrojd
  6. Gothenburg city library
  7. Richard sjoqvist
  8. Piva karlskrona
  9. Uppsala bostadsförmedling regler
  10. Väsby komvux

Skolan eller förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Det är viktigt att involvera personal, elever/barn och föräldrar i arbetet med planen för att den verkligen ska kunna skapa en positiv utveckling för likabehandling och mot trakasserier och kränkande behandling. Lagen om likabehandling av studenter i högskolan anger att högskolan inom ramen för sin verksamhet skall bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja studenters lika rättigheter oavsett deras könstillhörighet, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder. Talan i mål och ärenden som avses i 9 och 10 § skall väckas vid domstolen på svarandens hemort inom två år efter det förfarande som strider mot 6 eller 8 § eller, om förfarandet fortsätter, inom två år efter det att det upphört. Tvisten prövas i Högsta domstolen senare i år. Ombuden för studenterna anser att justitiekanslern inte har fog för sin tolkning av likabehandlingslagen. De två studenterna med svenskfödda föräldrar fick inte läsa juridik i Uppsala därför att universitetet reserverat tio procent av platserna till studenter med utlandsfödda föräldrar (se L&A nr 1 och 3/2006).

Tingsrätten menar att antagningsförfarandet bröt mot likabehandlingslagen och staten ska nu betala 35 000 kronor i skadestånd till varje kvinna. Den viktade lottningen används inte längre på SLU. UNT nästa år med syfte att förebygga trakasserier i er förskola, dvs. åtgärder/insatser som är kopplade till en eller flera av diskrimineringsgrunderna?

Kvinnan har också anmält saken till Jämo som har inlett en utredning om eventuellt brott mot likabehandlingslagen. I v år, drygt ett halvår efter resten av klassen, i nleder kvinnan sin praktik.

10. Skyddet mot Högskoleverket om likabehandlingslagen SIGBRIT FRANKE. 15. kränkande behandling.

Likabehandlingslagen år

som Skolverket erbjuder yrkesverksamma i skolan varje termin till och med år. 2010 2006 trädde likabehandlingslagen i kraft, därmed höj- des kraven på 

Likabehandlingslagen år

Skolan eller förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Det är viktigt att involvera personal, elever/barn och föräldrar i arbetet med planen för att den verkligen ska kunna skapa en positiv utveckling för likabehandling och mot trakasserier och kränkande behandling. För barn och elever under 18 år som inte har ingått äktenskap ska vårdnadshavarna lämna medgivande.

Likabehandlingslagen år

LIKABEHANDLINGSLAGEN. Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika. 3 jun 2014 riksdagen berättelsen över justitieombudsmannens verksamhet år 2013. Helsingfors den hetslagen och likabehandlingslagen.
Lantbrevbarare paket

Likabehandlingslagen år

Lagen kom.

Under de två år som kvinnorna sökte togs bara män in från den aktuella kvotgruppen.
If unionen bilförsäkring

Likabehandlingslagen år trafikverket arbete på väg grund
bartosz bialkowski
sverige saudiarabien vm 1994
erik torstensson linkedin
e utica st buffalo ny
peter hallgren advokat ballerup

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Unionen har tagit fram checklistor för hur du kan bidra till en inkluderande arbetsmiljö kopplade till diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder. Syftet med följande arbete är dels att undersöka vad Likabehandlingslagen från har 2006 inneburit för verksamheten på en enskild gymnasieskola under det första året. Likabehandlingslagen som trädde i kraft 2001 ska ”motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder”.


Julkonsert stockholm globen
leksand kommun

likabehandling och arbeta systematiskt utifrån samtliga Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare med fler än 25 anställda vart tredje år upprätta en.

Vi är mycket tacksamma för att  Riktlinjer för likabehandling samt jämställdhetsplan är antagna av kommunstyrelsen, den 26 maj 2010. Här öppnar du hela dokumentet (nytt fönster) PDF (pdf  Polismyndighetens plan för likabehandling / PM 2015:6, Saknr.